ใครมีสิทธิ์เข้าร่วม แทงหวย DV Lottery?

ใครมีสิทธิ์เข้าร่วม แทงหวย DV Lottery?

โปรแกรมกรีนการ์ดลอตเตอรีประจำปีจะออกวีซ่า 50,000 รายให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมดที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกากำหนด ผู้ชนะจะถูกสุ่มเลือกจากผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคต่างๆที่มีอัตราการย้ายถิ่นฐานต่ำไปยังสหรัฐอเมริกา

กรีนการ์ดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ 6 ภแทงหวยูมิภาคโดยจะมีการออกกรีนการ์ดจำนวนมากให้กับผู้คนจากภูมิภาคที่มีอัตราการย้ายถิ่นฐานต่ำกว่า

รัฐบาลสหรัฐฯดำเนินโครงการ แทงหวย Diversity Lottery

รัฐบาลสหรัฐฯดำเนินโครงการ แทงหวย Diversity Lottery

รัฐบาลสหรัฐฯดำเนินโครงการ Diversity Lottery ทุกปีเพื่อรักษาความหลากหลายของผู้คน ดังนั้นจึงอนุญาตให้ผู้คนจากแทงหวยภูมิภาคต่างๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการลอตเตอรีทุกปี โปรแกรมลอตเตอรี DV แต่ละรายการตั้งชื่อตามปีงบประมาณที่ออกแบบมาสำหรับ

กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองกำหนดให้ผู้สมัครที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลอตเตอรี DV มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้

ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ผ่านประเทศบ้านเกิดของตนเขา / เธออาจมีคุณสมบัติผ่านประเทศเกิดของคู่สมรสหากคู่สมรสมาจากประเทศที่มีสิทธิ์หรือหากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งเกิดในประเทศที่มีสิทธิ์ผู้สมัคร อาจอ้างสิทธิ์ผ่านประเทศเกิดของผู้ปกครอง)

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด อาจเป็นได้ทั้งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือแทงหวยมีประสบการณ์การทำงานสองปีในการประกอบอาชีพในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

หรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้สมัครลอตเตอรี DV

สหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้สมัครลอตเตอรี DV แต่ละรายต้องกรอกใบสมัครลอตเตอรีตามคำแนะนำที่กำหนดโดยรัฐบาล ผู้สมัครลอตเตอรี DV จะแทงหวยต้องส่งใบสมัครหนึ่งใบสำหรับปีงบประมาณนั้น หากผู้สมัครส่งใบสมัครมากกว่าหนึ่งใบรัฐบาลจะปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการลอตเตอรีของผู้สมัคร อย่างไรก็ตามกฎหมายอนุญาตให้คู่สมรสของผู้สมัครยื่นใบสมัครแยกกันได้

กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองกำหนดว่าในใบสมัคร DV ลอตเตอรี

กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองกำหนดว่าในใบสมัคร DV ลอตเตอรีผู้สมัครจะต้องมีคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่แทงหวยได้แต่งงานทั้งหมดที่อายุต่ำกว่า 21 ปียกเว้น เด็กที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯหรือผู้ถือกรีนการ์ดอยู่แล้ว ผู้สมัครจะต้องแสดงรายชื่อเด็กทั้งหมดที่ยังไม่ได้แต่งงานและอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่ว่าจะเป็นเด็กตามธรรมชาติลูกของคู่สมรสจากการแต่งงานครั้งก่อนหรือเด็กที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามกฎหมายของประเทศของผู้สมัคร